HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód

Andrzej Rodzoch

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

dalej

O FIRMIE

Dane rejestrowe

Biuro HYDROEKO jest prywatną firmą konsultingowo-wykonawczą powstałą w 1992 roku. Od początku swego istnienia specjalizuje się w pracach projektowych i dokumentacyjnych związanych z hydrogeologią, hydrologią i gospodarką wodną, stosując szeroko metody modelowania matematycznego i analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi i metodologii GIS. Główną dziedziną działalności Biura jest dokumentowanie zasobów wód podziemnych w skali lokalnej i regionalnej, wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz wyznaczanie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i zbiorników śródlądowych. Biuro zajmuje się także rozpoznawaniem zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych, zwłaszcza produktami ropopochodnymi i innymi substancjami toksycznymi oraz projektowaniem prac remediacyjnych. Posiadanie doświadczonego zespołu specjalistów, pracowników własnych i osób współpracujących oraz stosowanie nowoczesnego sprzętu i narzędzi informatycznych, pozwala nam realizować dowolne prace projektowe i dokumentacyjne w dziedzinie hydrogeologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z najwyższymi standardami. Jesteśmy firmą małą, ale działającą profesjonalnie i absolutnie niezależnie, świadcząc usługi na terenie całej Polski. Naszymi głównymi klientami są: Ministerstwo Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, urzędy administracji rządowej i samorządowej, Polskie Koleje Państwowe, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne, zakłady przemysłowe i inne.

Jeśli masz pytanie lub problem z dziedziny oferowanych przez nas usług, skontaktuj się z nami telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Pomożemy.

Dla ułatwienia kontaktu możesz skorzystać z zamieszczonego formularza lub wysłać zapytanie na nasz adres mailowy.

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

rodzoch@hydroeko.waw.pl